Dokumentation – praktisk svenska

Då Tolgmodellen har en flexibel utgångspunkt blir ingen omgång exakt som en annan, därför har vi inte heller någon lärobok. För att deltagarna ska få något handfast att bläddra i från sina lektioner har vi istället valt att göra en sammanställning av det vi gått igenom under passen i praktisk svenska. Dokumentet är tänkt att delas ut till deltagarna i samband med att veckorna avslutas. Sammanställningen vi lagt in här är från vår sist genomförda pilotomgång hösten 2018. Framtida handledare inom Tolgmodellen kan se dokumentet som ett exempel på vad som kan tas upp under ämnet praktisk svenska.

Den hittar du här:   Dokumentation – praktiskt svenska