Forskning visar att återhämtning genom vistelse i naturen är positivt för hälsan, därför har deltagarna i Tolgmodellen schemalagd tid i en hälsoträdgård. Här har de fått utrymme både för egen tid i trädgården och för samtal i grupp. Vistelsen i trädgården har även innehållit planerade trädgårdsrelaterade aktiviteter.


Två eftermiddagar i veckan kommer deltagargruppen till hälsoträdgården. Då är det fokus på vila och återhämtning, inte på prestation. Trädgården är analyserad utifrån forskning inom trädgårdsterapi och det är utifrån den analysen som vi format våra eftermiddagar. Självklart utgår vi från hur platsen ser ut och har anpassat verksamheten efter den.

Upplägg för eftermiddagarna
För att deltagarna ska känna sig trygga präglas vårt upplägg i trädgården av regelbundenhet. Detta stöds av forskning och vi själva har också under tiden vi arbetat med modellen upptäckt att det blir bra för deltagarna. Vårt grundupplägg för vistelsen i hälsoträdgården har därför sett likadant ut alla eftermiddagar:

  1. Välkomnande och samling, oftast vid uteköket. Kort samtal om vad som råkar komma upp.
  2. Deltagarna går en runda i trädgården en och en. Övriga deltagare sitter kvar och diskuterar allt från vad man gjort tidigare under dagen till livserfarenheter. Under den här stunden finns även möjlighet för den som vill att gå undan för att be.
  3. När varje deltagare kommer tillbaka från sin trädgårdsvandring, hälsas den såhär: “Välkommen! Vad såg du i trädgården idag?
    Gruppen lyssnar på svaret och ställer följdfrågor. När deltagaren meddelar att hen berättat allt man vill, är det dags för nästa person att göra sin promenad i trädgården och sedan berätta vad hen såg. Alla deltagare går alltid en enskild runda i trädgården, oavsett väder.
  4. Aktivitet: Nu är det dags för dagens aktivitet. Vad vi gör beror på säsong och deltagargrupp. Vi har beskurit äppelträd, promenerat i skogen, byggt snölyktor, räfsat löv, sått frön, tecknat, mediterat, byggt och målat fågelholkar, lagat äppelpaj, med mera, med mera. Det brukar bli många skratt och fina samtal under aktiviteten.
  5. Fika och samtal: Efter dagens aktivitet dricker vi en kopp kaffe eller te och samtalar om vad som än för stunden känns angeläget. Ofta blir det samtal om vad som kommer att hända nästa dag, vem de ska träffa och vad de ska göra då. Därefter är det dags att säga tack för idag.

Plats och individanpassning
Tolgmodellens hälsoträdgård har i pilotomgångarna varit en privatägd trädgård, där viss verksamhet inom återhämtning och rekreation pågått tidigare. Det kan definieras som en helande trädgård, där sammankopplingen med naturen är påtaglig.

I trädgården är vi alltid två personer som arbetar. En har huvudansvar för aktiviteten, den andra för själva trädgården. I den här typen av miljö, kan saker komma upp till ytan hos individen och extra samtalsstöd behövas. Eftersom vi är två personal, finns det alltid möjlighet för någon deltagare att samtala enskilt. Det behövs då och då, men generellt så brukar gruppen vara mycket öppen och trivas med att vara och diskutera tillsammans.

Att poängtera är att nivån av deltagande är styrt av varje individ. Man väljer själv om man vill vara med i aktiviteten, man väljer själv om man vill vara aktiv i samtal eller mest lyssna. Generellt brukar vi försöka styra samtalen så att alla deltagare får komma till tals varje gång, och vi försöker att alltid framhäva vikten av att ta sin stund i trädgården – om än en kort liten promenad. Det brukar gå bra, våra deltagare är nyfikna och måna om att både diskutera och delta i det som är förberett. Ibland kan det behöva göras vissa fysiska anpassningar i aktiviteterna för några deltagare, men det är sällan svårt att ordna. Aktiviteterna i hälsoträdgården är generellt lugna, återhämtande och fokuserar på de behov som är aktuella för gruppen.

Tiden i trädgården är en hälsofrämjande del av Tolgmodellen, men ska inte ses som rehabiliterande. Deltagarna är inte sjukskrivna, utan kraft och ork finns att utföra aktiviteter. Hälsoträdgården kan däremot anses vara en förebyggande åtgärd, för att få möjlighet att landa, för att bli sedd och för att må bra. Trädgården och naturen blir kittet och utgångspunkten att forma eftermiddagarna kring. Viktigt blir mötet inom och mellan människorna.