Ett naturligt resultat av Tolgmodellen är den kartläggning som sker av deltagarna. För att den funktionen verkligen ska komma deltagarna till godo har vi lagt till något vi valt att kalla utslussning. Varje deltagare får en personlig utslussare som den känner från Tolgmodellen, ofta är det en av handledarna. Med kartläggningen som grund arbetar utslussaren och deltagaren tillsammans för att finna lämpligt steg för deltagaren att ta efter det att den avslutat Tolgmodellen.

Beroende på person kan utslussningen se väldigt olika ut och vad som är lämpligt att göra efter de tio veckorna varierar. Utslussningen påbörjas i slutskedet av Tolgmodellen, vilket gör att deltagarna aktivt påbörjar arbetet med att hitta sin väg framåt redan innan de tio veckorna är slut. Detta för att övergången från en aktivitet till en annan ska gå snabbare än utan utslussarfunktionen. 


Exempel på utslussningsaktiviteter kan vara:

  • Trepartsamtal mellan deltagare, handläggare och utslussare
  • Besök på möjlig praktikplats
  • Utslussaren ringer personer i sitt nätverk för att hitta möjlig och lämplig praktik/arbete efter Tolgmodellen.
  • Stöd i digitala verktyg för att söka möjliga jobb eller utbildningar.
  • Utslussaren kan stå som referens när deltagaren i framtiden söker jobb.

Utslussningen pågår en tid efter det att Tolgmodellen är slut, hur länge varierar från individ till individ. Antalet timmar som utslussaren är anställd är förutbestämda, dock anpassas alltså tidsramen efter deltagarens behov.