Exempel i hälsoträdgården

Nedan följer exempel på genomförda aktiviteter i Hälsoträdgården, särskilt uppskattade av våra deltagare. Att poängtera är att utgångspunkten i hälsoträdgården är återhämtning –  inte prestation. Graden av deltagande i aktiviteterna bestäms alltid av deltagarna själva och det finns aldrig något krav att något ska bli färdigt. Exemplen nedan går att utföra oavsett årstid och har lett till många trevliga samtal i gruppen. Aktiviteterna går också att anpassa efter såväl deltagarens som gruppens förmåga och vilja.

Så och plantera
I trädgården har vi både sått fröer och planterat växter. De fröer vi sått har ofta haft kort utvecklingstid. Ett exempel är ärtor, som bredsåtts och redan efter ett par veckor kunnat ätas som ärtskott till eftermiddagsfikat. Några av våra deltagare har ätit dem med god aptit, andra har varit mer tveksamma. Klart är att det lett till mycket diskussioner om både tidigare erfarenheter av odling, mat, grönsaker och hälsa.


Sköta om trädgården
Att sköta om och göra fint på platsen vi varit på har varit mycket uppskattat. Viljan att hjälpa till har varit stark hos våra deltagare och eftersom vi varit i en privatägd trädgård har de här kunnat känna att de gör nytta. Vi har till exempel beskurit äppelträd och räfsat löv.


Vara i skogen
Deltagarna har varit mycket nyfikna på den svenska skogen. Landsbygden och skogen är något som för flertalet varit nytt så promenader, svampplockning och fika i skogen har varit mycket uppskattat. Vi upplever att detta ökat tryggheten för deltagarna i den svenska naturen. Många frågor om vilda djur har kommit i början av omgångarna och ibland kunde en viss oro skönjas hos några deltagare. Med besöken i skogen tillsammans med gruppen blev man mer bekant och bekväm med att spendera tid här. 

 

Göra eget fika
Att laga mat tillsammans är något som förenar. Varje omgång av Tolgmodellen har vi någon gång tillagat eftermiddagsfika i uteköket. Så mycket skratt och livliga diskussioner har vi aldrig sett i någon annan aktivitet. 

Gruppgemenskapen viktig
I hälsoträdgården har gemenskapen blivit en viktig bonus för deltagarna. När vi summerat veckorna här har alla poängterat att prata med varandra som en av de bästa sakerna. Vikten av att bli respekterad samt komma till tals och bli lyssnad på kan inte nog poängteras.  

Flertalet av våra deltagare har också poängterat att tiden man är i Tolg gör att man mår väl. Ofta finns många stressande faktorer i ens vardag men när man är i Tolg reduceras stressen och man får tänka på annat. Med andra ord blir Tolgmodellen en hälsofrämjande aktivitet.