Den här sammanställningen har blivit till både för att dokumentera vad vi gjort och för att fungera som vägledande material för framtida Tolgmodeller. Vår ambition har varit att så tydligt och kortfattat som möjligt dela med oss av vårt upplägg och de erfarenheter vi gjort längs vägen under våra pilotomgångar. 

Vår förhoppning är att materialet ska vara till hjälp för kommande handledare och aktörer som är intresserade av att jobba enligt Tolgmodellen och de tre modulerna.

Handboken går också att ladda ner som PDF.