Tolgmodellen är en arbetsmarknadsinsats för nyanlända som ser till hela människan vid etablering. Idén och utvecklingen av modellen har växt fram i den småländska byn Tolg.

Det som utmärker Tolgmodellen är det praktiska och holistiska synsättet, vi vill få grepp om hela människan. Hos oss har deltagarna ett schema innehållande praktisk svenska, praktik på arbetsplats och vistelse i hälsoträdgård. Alla tre delar är av lika stor vikt och det är just helheten som visat sig främja resultatet. Deltagarna har gått ut med en bättre självkänsla och med en tydligare riktning vad gäller nästa steg mot sysselsättning.

Pilotomgångarna vilka genomförts i Tolg har antagit sin form utifrån de möjligheter som funnits på just denna plats och utifrån vilka våra deltagare varit.

Du eller din organisation kanske också vill jobba enligt Tolgmodellen? Vårt projekt för grön landsbygdsintegration är nu redo att startas upp på nya platser.

I handboken kan du ta del av våra erfarenheter.