Hela handboken är tänkt att fungera som verktyg och hjälp för kommande handledare inom framtida Tolgmodeller. Under just den här rubriken har vi samlat erfarenheter vilka inte faller under någon specifik modul utan är av mer övergripande karaktär.

 

 

Vi har listat vilka yrkesroller vi bedömer behövs för att Tolgmodellen ska gå att genomföra och förslag på hur man kan dela upp arbetsuppgifter.

Vi delar med oss av våra erfarenheter angående rekrytering av deltagare. Det har varit en av våra största utmaningar att verkligen nå ut till rätt personer och är därför något vi lagt ner mycket energi på.

Eftersom ett av våra tre viktiga fokusområden är hälsa valde vi att vid ett tillfälle konsultera en arbetsterapeut. Hon fick komma ut och träffa deltagarna under ett av passen i praktisk svenska där vi hade hälsa på schemat. Vi upplevde att det var väl använda medel då vi som handledare blev vägledda och i flera fall fick bekräftat att vi tänkt rätt angående en del av de problem som visat sig i gruppen. Reflektioner från den förmiddagen kan ni ta del av under rubriken hälsocoachning.

Under mallar och dokument har vi lagt in nedladdningsbara versioner av sådant vi upptäckt varit till nytta för handledare eller deltagare. Här finns också vår grafiska manual med tillgång till loggor och typsnitt.