Tolgmodellen: att genomföra

Den här delen av handboken fokuserar på genomförandet av Tolgmodellens pilotomgångar. Här kan du ta del av hur vi byggt upp modulerna praktisk svenska, praktik på arbetsplats och hälsoträdgård. Du kan även läsa om utslussning och intervjuer med flertalet som varit involverade i arbetet med Tolgmodellen.

Tolgmodellens pilotomgångar har genomförts i byn Tolg, därav namnet. Vi har utfört två omgångar där vi var beredda på att ta emot upp till åtta deltagare per omgång. Både kvinnor och män har deltagit. Den första omgången genomfördes september till december 2017, den andra september till november 2018.

Pilotomgångarna är utformade ur ett landsbygdsperspektiv och i dialog med aktörer både i byn Tolg för möjligt utförande och organisationer som Arbetsförmedlingen för att agera utifrån de behov de ser. Även aktuell forskning inom exempelvis Trädgårdsterapi och en rapport från Röda Korset om nyanländas hälsa har präglat utformningen av modellen.

Grunden till modellen lades i förstudien Grön Landsbygdsintegration och vissa justeringar har gjorts mellan omgång ett och omgång två. Om detta kan du dock läsa om i andra delar av handboken. I den här delen koncentrerar vi oss på genomförandet.