Lektionsexempel

Eftersom Tolgmodellen har en flexibel utgångspunkt, blir ingen omgång exakt som en annan. Men, en hel del saker har vi upptäckt är gemensamt för våra deltagare att behöva veta eller diskutera. För att du ska få en inblick i ämnen som kan tas upp på den praktiska svenskan, har vi sammanställt ett dokument med lextionsteman från deltagaromgången som genomfördes under hösten 2018. Den hittar du här:   Tolgmodellen_praktisksvenska_lektionsexempel