Tolgmodellen är en arbetsmarknadsinsats för nyanlända som ser till hela människan vid etablering. Utveckling av modellen och genomförandet av pilotomgångar har gjorts i byn Tolg, därav namnet.

Modellen har sin bas i forskning, uttalade behov och möjligheter för utförande i vår by. I pilotomgångarna har våra deltagare i tio veckor haft praktisk svenska, praktik på arbetsplats och hälsoträdgård på sitt schema. Insatsen har visat sig ha både en självkänslehöjande och kartläggande funktion för deltagarna.

Välkommen till vår handbok!
Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter med Tolgmodellen, därför bygger vi under 2019 upp den här plattformen. Oavsett om du är en aktör som vill genomföra modellen på din ort eller om du till vardags arbetar som tjänsteman på en myndighet, eller om du söker inspiration kring att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv, hoppas vi att du ska ha nytta av den här handboken. Har du några frågor, är jag bara ett mejl bort.

Välkommen att ta del av våra erfarenheter!
Ingela Eriksson
Projektledare