Resultat för byn

Kan man mäta resultatet i byn efter en insats som Tolgmodellen? Ja, i viss mån – men att kvantifiera effekterna i mätbara siffror blir inte helt rättvisande, då många effekter är mjuka värden och därmed svåra att konkretisera med siffror, kronor och procent.

En konkret siffra är de arbetstillfällen som projektet skapat. Under genomförandet av projektet Grön Landsbygdsintegration har 15 personer haft en inkomst genom det tvååriga projektet. Sammanlagt har dessa personer arbetat 5900 arbetstimmar, vilket motsvarar ungefär tre årsarbetstider. Till detta kommer konsultarvoden vid enstaka tillfällen samt ideella timmar.

Utöver arbetstid kommer effekter som ökad omsättning i den lokala lanthandeln, samt åtskilliga mänskliga möten mellan olika kulturer. Tolg är en by med få nyanlända invånare, så tillskottet av att deltagarna vistats i byn är en mellanmänsklig vinst. Vardagliga möten som i bilen, på praktikplatsen eller i lanthandeln samt möten i samband med studiebesök och andra aktiviteter, har varit berikande för både bybor och deltagare.

Av pilotprojektet har byn även fått positiva effekter genom insatserna som gjorts genom praktikplatserna. Bland annat har Föreningslokalen/bygdegården fått nya sittbänkar och förvaringsmöjligheter som snickrats av handledare och deltagare. Och på badplatsen stoltserar nu ett nytt omklädningsrum som kommer många till glädje, till stor del tack vare projektets ambulerande praktikplats.

Sammantaget finns det alltså flertalet vinster för Tolg som bygd att ha genomfört Tolgmodellen. Vad som är det största vinsten av dem alla ligger i betraktarens öga.