Efter avslutad förstudie med därpå följande pilotomgångar med deltagare är det spännande att se hur resultatet av fyra års arbete faktiskt blev. Att utvärdera vår egen insats har varit en lika viktig del av projektet som förstudien och genomförandet.

 


I detta avsnitt kan du ta del av vad vi själva och andra tycker om Tolgmodellen som den blev hos oss. Vill du veta mer om hur deltagaromgångarna genomförts rent praktiskt, kan du läsa om det i vår handbok.