Resultat

Så hur gick det då? Vad blev det för resultat? Den här delen av handboken zoomar in på just det – hur det blev. Här kan du ta del av följeforskning och redogörelse av måluppfyllelse. Men också av berättelser och reflektioner kring vårt fokus på helheten.

Det här är det svåraste att förmedla. En sak är att ta fram siffror och officiella rapporter. Men bakom det finns ju också individerna, känslorna och sammanhangen som egentligen inte går att förklara för någon som inte varit på plats. Men. Ändå. Välkommen att ta del av våra resultat med Tolgmodellen.