Exempel på möjliga målgrupper och miljöer

Vi ser många möjligheter till att adaptera Tolgmodellen i olika sammanhang, där hela människan bör vara i fokus. Här kommer några exempel. Du har säkert fler!

Exempel på möjliga målgrupper

  • Kombinationsmålgrupp: Personer som står långt från arbetsmarknaden, såväl svenskfödda som nyanlända.
  • Asylsökande
  • Personer som varit långtidssjukskrivna och vill byta inriktning i yrkeslivet.
  • Personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa som vill stabilisera sin plattform.
  • Utrikesfödda kvinnor
  • Ungdomar som har svårt att klara målen i skolan.
  • Nyanlända (likt pilotomgångarna i Tolg)

Miljöer som Tolgmodellen skulle kunna utföras i

  • Landsbygd (likt Tolg eller med än längre avstånd till tätort)
  • Stadsmiljö
  • I företagsregi på ett större företag som en del av kompetensförsörjning.

 

 

Skribent: Ingela Eriksson