Loggbok

I pilotomgångarna för Tolgmodellen har varje handledare fört loggbok över vad man gjort och hur det fungerat. Detta har blivit en viktig del i kartläggningen av vad som är möjligt och lämpligt nästa steg för varje deltagare. Det har också varit en hjälp för handledarna i att se mönster, vad som fungerar, och vad som kan förbättras till en annan gång. Vi rekommenderar därför att alla handledare även fortsättningsvis använder sig av någon form av loggbok. Vill du använda vår mall, kan du ladda ner den om du klickar här.