Praktik på arbetsplats

I Tolgmodellen är det viktigt att deltagarna ingår i ett större sammanhang. Att göra praktik på en arbetsplats är en pusselbit i detta. Här får man två eftermiddagar i veckan möjlighet att visa kompetenser från tidigare erfarenheter såväl som att lära sig nya och att öva på språket.  Upplägget är utformat i samverkan med företagare under vår förstudie och genom erfarenheter under pilotprojektets gång.

Det finns två typer av praktikplatser: företagspraktik och ambulerande praktikplats. Båda har fungerat mycket väl för såväl handledare som för deltagare. Deltagarna är på praktik tre timmar åt gången, alltså sex timmar varje vecka.

Varje praktikplats tar emot 2-3 huvudpraktikanter per omgång. Man anpassar sysslor och upplägg utifrån varje deltagares kompetens och vilja – men även efter säsong och verksamhet. Handledaren för praktiken är aktivt med deltagarna i olika moment, särskilt i början av praktikperioden. Beroende på syssla, språkförståelse och färdigheter, kan nivån av självständighet under praktikperioden variera.

Under Tolgmodellen brukar deltagarna vilja prova på någon annans praktikplats också, så minst en vecka går till att testa en ny plats. Generellt är våra deltagare mycket nyfikna och villiga att både lära nytt och visa vad de kan. Därför känns det självklart att de ska få möjlighet att vara med på en annan praktik än sin huvudsakliga. Någon gång har det också visat sig att en annan plats än den man först varit på är den som passar en deltagare bäst. Då har vi efter diskussion med deltagare och handledare ordnat så att ett byte kan ske. Flexibilitet är viktigt i Tolgmodellen generellt, så även på praktiken.

Efter tio veckor med praktik, har deltagarna naturligt skapat sig referenser för sitt framtida arbetssökande. Detta är mycket värdefullt och uppskattat.

 

Skribent: Ingela Eriksson