”Att se till hela människan”

Reflektion från Ingela Eriksson, Projektledare och handledare

Ungefär fyra år efter startskottet för det som blev Tolgmodellen är det dags att reflektera.

Blev det som ni hade tänkt, undrade någon i min närhet för inte så länge sedan? Ja, en hel del blev det, svarade jag – men förstås inte allt. Mycket har blivit annorlunda jämfört med det som var vår ursprungsidé  – men så är det väl generellt när man förverkligar idéer.

Att se till hela människan
Den viktigaste punkten – den att se till hela människan – blev som vi hade tänkt. Det är också just den biten som verkligen gjort att Tolgmodellen gör skillnad – positiv skillnad. För fyra år sedan såg vi många bra insatser för nyanlända, men oftast fokuserade de bara på ett område. Antingen satsade man på språk, på hälsa eller på arbete. Vi ville åstadkomma en modell som fokuserade på alla de områdena på samma gång. Vi som människor är aldrig vare sig bara vårt arbete eller vår hälsostatus. Vi är inte heller bara våra erfarenheter eller våra förhoppningar. Vi är inte bara på en viss plats i livet just nu. Vi är allt det där och mer därtill.

I Tolgmodellen träffar vi våra deltagare i många olika situationer och vi gör det över tid. Naturligtvis lyckas vi inte se alla delar av människan, men i och med de i modellen tre modulerna och vår samverkan i arbetslaget har vi kunnat få vi en helhetsblick som annars inte varit möjlig. Tillsammans får vi god uppfattning av varje deltagare och i och med det kan vi bemöta var och en på ett personligt plan. Utifrån vilka erfarenheter deltagarna bär med sig kan vi hjälpa dem att finna en möjlig väg framåt och med vårt stöd planerar deltagarna sitt nästa steg i etableringen. Från Tolgmodellen får de med sig rekommendationer och referenser som underlättar. Helheten har blivit långt större än summan av de ingående delarna.

Att lära genom att göra
Vi har genomfört två deltagaromgångar med Tolgmodellen. Sammanlagt tio individer – både kvinnor och män –  har var och en varit på plats i Tolg i tio veckor. Till antalet är de få, vi kan inte stoltsera med tusentals personer eller decennier av genomförande. Däremot har vi hos var och en som en som varit här sett en stor utveckling under den tid vi mötts. Vi har fått se hur deltagarna sträcker på sig och hur mycket de vill, kan och vågar. Vi har sett så mycket glädje och en sådan tillit och tacksamhet hos varje deltagare för det de upplevt här. Efter tio veckor i Tolgmodellen har de fått en tydligare plattform att stå på. Det gör att jag tror på modellen som en väg för många att komma framåt.

Tolgmodellen passar inte alla, men den passar många -framförallt dem som lär genom att göra. De tio individer som varit hos oss, har alla haft god nytta av att ha praktisk svenska, arbetsplatspraktik och hälsoträdgård på sitt schema i tio veckor. De kliv de tagit under de här veckorna är imponerande. Någon har gått vidare direkt till anställning, någon har fått sin hälsa utredd efter Tolgmodellen. Ytterligare någon har gått till SFI. Inget är sämre eller bättre än det andra – att hitta den väg som är mest lämplig har varit målet.

Tolgmodellen flyttar hemifrån
Nu är det dags för Tolgmodellen att flytta hemifrån. Först när insatsen testats på fler orter och när fler deltagare har haft praktisk svenska, arbetsplatspraktik och hälsoträdgård på sitt schema kan vi se om modellen på riktigt kan göra skillnad genom sin ambition att se till hela människan.

Personligen är jag övertygad om att det är just så. Att vi måste se till hela människan och det oavsett vem vi är och var vi kommer ifrån. För visst är du väl inte bara arbete? Eller bara din eventuella ohälsa? Visst finns det olika delar i dig som alla står i relation till varandra och gör dig till just den du är? 

Med det lämnar jag med varm hand över erfarenheterna av att arbeta med Tolgmodellen till dig som vill ta vid i det holistiska arbetet. Oavsett om du är en utförare på plats i exempelvis en hälsoträdgård, en tjänsteman som vill testa nya vägar i arbetet med att minska utanförskap eller en arbetsgivare som vill utforska nya sätt att anställa personal. Det är för dig den här hemsidan och vår handbok finns.

Vi ses
// Ingela