“Såhär skulle alla välkomnas till sitt nya hemland”

Samtal med Hillebil Andersen, Hälsoträdgården Paradiset

I flera decennier har Hillebil Andersen format sin trädgård Paradiset till att bli den helande och upplevelserika plats den är idag. Tillsammans med skogen och det vilda har trädgårdens helande rum fungerat som återhämtande plats för deltagarna i Tolgmodellen. Det är alltså här man tillbringar tid när det står hälsoträdgård på schemat.

Hur har det varit att använda trädgården till hälsoträdgård i Tolgmodellen?

– Det är första gången jag använder trädgården till det här och jag har tydligt märkt att den fyllt en funktion hos deltagarna. De har verkligen uppskattat att vara här och jag har sett att de mår bra av att vara i naturen.

Respekt och nyfikenhet
Upplägget i trädgården har varit detsamma under alla eftermiddagar. De innehåller såväl tid för samtal, som för egen tid i trädgården och en gemensam aktivitet. En stund för att samla ihop dagen med en kopp te och samtal hinns också med. I samtalen har det diskuterat allt från skogen, till traditioner i våra länder, till varför vi betalar skatt, till hälsa och maträtter.

– Det har varit väldigt fin respekt och stor nyfikenhet hos alla som varit här, säger Hillebil. Vi har hunnit prata om det mesta i livet och lärt mycket av varandras erfarenheter.

Kombinationen av att ta vara på platsens möjligheter, till att göra planer utifrån etablerad forskning, till att kunna anpassa efter både grupp och individ har varit mycket bra, tycker Hillebil. I trädgården har man möjlighet att landa, att möta andra och sig själv. Man får också möjlighet att öva på språket i en tillåtande miljö.

– Språket har varit viktigt för deltagarna, men jag ser också att de haft stor glädje av miljön och gemenskapen här.

Bra med eftermiddagstid för hälsoträdgård
Hillebil berättar att hon märkt att det varit väldigt bra för deltagarna att ha tiden i trädgården just på eftermiddagarna eftersom de fått mycket information under sitt förmiddagspass med praktisk svenska. Det märks att de har mycket att tänka på när de kommer. I trädgården kan man både återhämta sig och diskutera på ett annat sätt. Inte sällan kommer frågor om allt från byråkratiska funderingar till språkliga definitioner. Ibland behöver någon deltagare enskild stöttning med något personligt och därför är det viktigt att man är två personal. En får då gå undan med den deltagare som behöver diskutera enskilt, den andra får stanna kvar hos gruppen. Upplägget har fungerat mycket bra, enligt Hillebil.

I Hillebils trädgård är det tydligt att mycket kärlek och tid lagts ner för att skapa en trivsam miljö. Men det är fullt möjligt att utföra Tolgmodellens hälsodel i en annan typ av natur. I det vilda, på en naturcamping, i en park. Så länge trädgårdsterapin finns med i bakgrunden kan många olika miljöer fungera som återhämtande för deltagarna.

– Många av deltagarna har varit nyfikna på skogen, säger Hillebil. Flera av våra eftermiddagsaktiviteter har utförts där. Jag ser stor möjlighet att ha till exempel en naturcamping som bas för hälsoträdgården på andra platser. Det som behövs förutom naturen är tillgång till vatten och toalett och någonstans att hålla sig torr vid dåligt väder. Helst också en eld att samlas runt vid samtalsstunderna, det har varit uppskattat hos våra deltagare. Närhet till naturen, kärlek och respekt är det som är grunden. Det kan du hitta på många platser.

Avslutningsvis undrar jag vad hon tycker om Tolgmodellen som helhet?

– Jag tycker det är ett fantastiskt koncept, allt finns med här. Såhär skulle alla välkomnas till sitt nya hemland.

Ingela Eriksson