”Tolgmodellen – ett alternativ till SFI”

Samtal med Anders Eriksson, praktikhandledare

Anders, som är snickare och elektriker till yrket, har varit anställd som ambulerande praktikhandledare inom Tolgmodellen. Han har haft ansvar för att handleda 2-3 praktikanter, två eftermiddagar i veckan. Sysslorna som genomförts under praktiken har varit på uppdrag av föreningar i byn. Det mest omfattande uppdraget har kommit från Sockenrådet i Tolg och har inneburit att bygga ett nytt omklädningsrum med bastu, på badplatsen i Tolg. Det har enligt Anders varit ett näst intill perfekt uppdrag. Deltagarna har fått delta i att bygga ett hus, om än litet, från början till slut.

– Som praktikhandledare behöver man kunna vara flexibel och anpassa arbetet efter individ, t.ex. noggrant arbete/icke noggrant arbete, berättar Anders.

Viktigt att arbetet får ta tid
– Det är viktigt att arbetet får ta tid, att det inte är någon kund som väntar på ett visst arbete en 
specifik tid. Därför har uppdrag åt föreningar i byn fungerat väldigt bra. Föreningarna har ett behov av att få saker gjorda, men ekonomin och de ideella timmar räcker inte till. Det blir då uppskattat att ha praktikanter där. Allt praktikanterna gör blir en bonus, det blir en win-win för alla.

För deltagarna är viktigt att man bygger något riktigt, något som kommer användas av någon. Man måste se nyttan – inte bara att man river ner saker igen som man t.ex. ofta gör på en skola. Känslan av att ha åstadkommit något konkret är viktigt för deltagarna, tror jag. Jag har ju sett att ju längre de har hållit på, desto viktigare har det blivit att få slutföra ett projekt. När man ser vad det blir och att det är något positivt man bidragit till, blir det också bra för deltagaren.

Minskar motståndet mot nyanlända
I förlängningen tror Anders att praktikuppdrag åt föreningar i byn eller på orten kan minska motståndet till nyanlända. Invånarna skulle se en konkret nytta i sin egen tillvaro utan att man behövt anstränga sig.

– Min vision är att Tolgmodellen ska bli ett alternativ till SFI, menar Anders. SFI är inte integrerande på alls samma sätt som Tolgmodellen. När du går på SFI har du inte någon praktik, något som både ger dig kontakter och förståelse för arbetslivet i Sverige, men också en plats att träna svenska i praktiken på. Man lär sig bra av att göra saker, menar han.

Om Tolgmodellen skulle bli ett alternativ till SFI så skulle modellen behöva förlängas och justeras, fortsätter han sitt visionerande. Praktikplats borde man kanske fortsättningsvis ha i 10-veckorsperioder. Men efter 10 veckor byter man praktikplats och får på så sätt testa på och skaffa sig kunskaper, erfarenheter och kontakter på flera olika arbetsplatser och kanske även olika branscher. Om man ser utifrån mitt perspektiv så tänker jag att ett läsår skulle kunna vara en bra tid för många att delta i konceptet.

– Och jag tycker att man ska få börja Tolgmodellen så snart man fått uppehållstillstånd, avslutar Anders.

Maja Söderberg