Här kan du läsa några berättelser från olika deltagare i vårt pilotprojekt.