“Att se till hela människan”

REFLEKTION FRÅN INGELA ERIKSSON, PROJEKTLEDARE

I skrivandets stund är det 2019. Ungefär fyra år efter startskottet för det som blev Tolgmodellen. Hur blev det egentligen? Dags att reflektera.

Blev det som ni hade tänkt, undrade någon i min närhet för inte så länge sedan? Ja, en hel del blev det, svarade jag – men förstås inte allt. Mycket har ju också blivit annorlunda än det som var ursprungsfröet till modellen, men så är det ju när man förverkligar idéer generellt.

 

Att se till hela människan

Den viktigaste punkten, att se till hela människan, blev som vi hade tänkt från början och det är just den som verkligen gjort skillnad. Positiv skillnad. För fyra år sedan tyckte vi att vi såg många bra insatser för nyanlända, men att man oftast fokuserade på ett område. Det kunde vara insatser som handlade om språk, om hälsa eller om arbete men ingen fokuserade på allt det i samma insats. Just det ville vi försöka åstadkomma. Vi ansåg att vi som människor alla är ganska komplicerade varelser. Vi är aldrig vare sig bara vårt arbete eller vår hälsostatus. Vi är inte heller bara våra erfarenheter eller våra förhoppningar. Vi är inte bara på en viss plats i livet just nu. Vi är ju allt det där och mer därtill.

I Tolgmodellen träffar vi våra deltagare i olika situationer och vi gör det över tid vilket ger oss en god bild av vem personen är. Naturligtvis lyckas vi inte se alla delar av människan men vi får goda möjligheter att ta reda på vad hen har för erfarenheter och vad som kan vara en möjlig väg framåt. I och med de tre olika modulerna och vår samverkan i arbetslaget har vi kunnat få vi en helhetsblick som annars inte varit möjlig. Detta har gjort att vi kunnat bemöta deltagarna på ett sätt som främjat individen i längden. Vi har tillsammans med deltagarna kunnat avgöra vad som är lämpligt nästa steg i livet. De har också kunnat få med sig rekommendationer och referenser som underlättat. Helheten har blivit långt större än summan av de ingående delarna.

Att lära genom att göra
Vi har genomfört två deltagaromgångar med Tolgmodellen. Sammanlagt tio individer – både kvinnor och män –  har var och en varit på plats i Tolg i tio veckor. Till antalet är de få, vi kan inte stoltsera med tusentals personer eller decennier av genomförande. Dock har jag hos var och en som varit här sett en stor utveckling under den tid vi mötts. Jag har sett hur hen mer och mer sträcker på sig och hur mycket hen vill – kan – och vågar. Jag har sett så mycket glädje, tillit och tacksamhet hos varje deltagare för det de upplevt här. Efter tio veckor i Tolgmodellen har de fått en tydligare plattform att stå på. Och det gör att jag tror på modellen som en väg för många att komma framåt.

Tolgmodellen passar inte alla, men den passar många -framförallt dem som lär genom att göra. De tio individer som varit hos oss, har alla haft god nytta på många sätt av att ha praktisk svenska, arbetsplatspraktik och hälsoträdgård på sitt schema i tio veckor. Kliven de tagit under de här veckorna är imponerande. Någon har gått vidare direkt till anställning, någon har fått sin hälsa utredd efter Tolgmodellen, någon har gått till SFI. Inget är sämre eller bättre än det andra utan att hitta den väg som är mest lämplig har varit målet.

Tolgmodellen flyttar hemifrån
Nu är det dags för Tolgmodellen att flytta hemifrån. Först när den testats på fler orter och fler när deltagare har haft arbetsplatspraktik, praktisk svenska och hälsoträdgård på sitt schema kan vi se om modellen på riktigt kan göra skillnad genom sin ambition att se till hela människan.

Personligen är jag övertygad om att det är just så. Att vi måste se till hela människan och det oavsett vem vi är och var vi kommer ifrån. För visst är du väl inte bara arbete? Eller bara din eventuella ohälsa? Visst finns det olika delar i dig som alla står i relation till varandra och gör dig till just den du är? 

Med det lämnar jag med varm hand över erfarenheterna av att arbeta med Tolgmodellen till dig som vill ta vid i det holistiska arbetet. Oavsett om du är en utförare på plats i exempelvis en hälsoträdgård, en tjänsteman som vill testa nya vägar i arbetet med att minska utanförskap eller en arbetsgivare som vill utforska nya sätt att anställa personal. Det är för dig vår handbok finns.

Vi ses
// Ingela