För mer information om Tolgmodellen och projektet Grön Landsbygdsintegration är du välkommen att kontakta oss. Enklast gör du det genom att skicka ett mejl till tolgmodellen@nybrukarna.se . Har du tekniska frågor som rör den här webbplattformen, mejla istället info@nybrukarna.se.

Ingela Eriksson har varit projektledare för Grön Landsbygdsintegration. Hon är den som jobbat med förstudien och under projektets gång haft den mesta kontakten med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Hon har även varit handledare i Hälsoträdgården och har suttit i projektets styrgrupp.
Maja Söderberg har varit Nybrukarnas representant som projektägare och i styrgruppen. Hon är odlare i Nybrukarna och entreprenör med fokus på hur vi bygger ett hållbart samhälle. Maja har också varit handledare på en av praktikplatserna. 
Sara Palm har varit handledare i praktisk svenska med inriktning Samhällsorientering. Hon har en bakgrund som ekonom, egenföretagare och lärare. Sara har även haft det övergripande ansvaret för projektets budget och har suttit i projektets styrgrupp.
Liisa Kivikas har varit handledare i praktisk svenska med inriktning Natur och Kultur. Hon har sitt hjärta i naturen och ett stort intresse för kulturmöten och språk. Liisa har en kreativ läggning och är handen bakom de målade bilderna i projektets dokumentation.