Tio vanliga frågor

 1. Hur har ni hittat deltagare till Tolgmodellen?
  Svar: I pilotomgångarna har vi samverkat med flera aktörer för att hitta deltagare. Främst Arbetsförmedlingen i Växjö, men även med Växjö Kommun och flertalet EU-finansierade projekt som arbetat med samma målgrupp som vi har gjort. Bästa resultatet för att hitta deltagare har vi fått när kombinationen personliga möten mellan handläggare och möjlig deltagare, studiebesök i Tolg innan start, samt målgruppsanpassad information genomförts. I framtida omgångar rekommenderar vi att även inkludera ideella organisationer i detta arbete.
 2. Kan man plocka bort någon modul och bara genomföra Tolgmodellen med till exempel praktik?
  Svar: Du är välkommen att ta del av, inspireras och genomföra det du tycker är intressant för din verksamhet från Tolgmodellen. Men. Om det är en Tolgmodell du tänker genomföra, behövs alla tre modulerna. Annars blir insatsen något annat.
 3. Måste Tolgmodellen pågå i tio veckor?
  Svar: Nej. Beroende på plats och målgrupp tycker vi att man ska anpassa tiden som Tolgmodellen pågår.
 4. Vilken målgrupp har ni haft?
  Svar: I pilotprojektet har vår målgrupp varit utrikesfödda, långtidsarbetslösa och lågutbildade. Ofta har det varit nyanlända inom etableringsuppdraget.
 5. Kan man använda Tolgmodellen med asylsökande som målgrupp?
  Svar: Absolut. Vi ser att Tolgmodellen kan appliceras på flertalet målgrupper.
 6. Hur har ni löst transporten av deltagarna?
  Svar: Vi har samarbetat med ett lokalt företag som hämtat upp våra deltagare på en samlingsplats på morgonen och sedan skjutsat tillbaka dem på eftermiddagen.
 7. Blir det fler omgångar i Tolg?
  Svar: I skrivandets stund är det inte någon ny omgång planerad i Tolg. Med det är det inte sagt att det är omöjligt att det blir någon i framtiden. Just nu behöver dock modellen testas på andra platser för att få en tydligare bild av vad som fungerar och vad som behöver justeras.
 8. Kan man genomföra Tolgmodellen i stadsmiljö?
  Svar: Ja. Modellen är flexibel och kan anpassas till just din plats. Inspireras av grundtänket och anpassa det sedan till din plattform. Så tror vi att Tolgmodellen blir som bäst.
 9. Hur gör jag för att genomföra Tolgmodellen på min plats?
  Svar: Läs igenom materialet som finns på den här webbplattformen. Kontakta lämpliga aktörer på din ort för att bestämma vem som ska göra vad. Gör planer för budget, lokaler, personal och samarbetspartners. Hör av dig till oss när du behöver ett bollplank.
 10. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska genomföra Tolgmodellen?                 Svar: Alla tre modulerna behövs för att se till hela människan. Men, förutom det är det viktigt att anpassa modellen till just din plats. Samverkan och flexibilitet är framgångsfaktorer.                 Lycka till!

 

Skribent: Ingela Eriksson