Att anpassa modellen till er plats

Tolgmodellen har i pilotomgångarna varit utformad utifrån ett landsbygdsperspektiv, med avstamp i lokala uttalade behov, forskning och även möjligt utförande i vår by. Vi vill gärna att andra inspireras av hur vi byggt upp verksamheten men inte att man gör exakt likadant utan att fundera på vilka behov och möjligheter som finns på sin egen plats i världen.

Helhetsperspektivet är viktigt, men kanske är tiden för genomförande eller gruppstorlek något som du vill justera på din plats? Eller har du en inriktning på arbetsmarknaden i din region, som gör att en anpassning behöver göras på praktikplatsen? Eller – kanske vill du genomföra Tolgmodellen med en helt annan målgrupp och därmed behöver justera den praktiska svenskan?

Möjligheterna till anpassning är många och den här delen av handboken hoppas vi kunna inspirera dig till att sätta igång Tolgmodellen på riktigt på din plats i världen.

 

 

Skribent: Ingela Eriksson