Tolgmodellen har sitt ursprung i förstudien Grön Landsbygdsintegration, finansierad av Leader Linné Småland och Jordbruksverket. Förstudien pågick från september 2016 till maj 2017. I den kopplades tankarna kring en modell som kunde se till hela människan vid etablering samman.

Kombinationen forskning, uttalade behov och möjligt utförande i Tolg fogades samman till det som blev just Tolgmodellen. Men, förstås började det egentligen innan själva förstudien tog fart. I den här delen av handboken får du läsa om hur idéfröet blev till en modell, du får inblick i hur forskningen präglat hälsoträdgården, och du får en inblick i hur Annika på Leader Linné Småland såhär ett par år senare tänker om både förstudien och vad den ledde till.