Pilotprojektet

Pilotprojektet Grön landsbygdsintegration pågick i två år, från september 2017 till september 2019. Projektplanen baserades helt på den förstudie som avslutades i maj 2017.

Genomförandet finansierades av Arbetsförmedlingen i Växjö och det är inom detta som två pilotomgångar av Tolgmodellen har utförts i byn Tolg. I den här delen av handboken kan du läsa projektplanen, men även om upptäckter, justeringar och utmaningar under genomförandet.

Tolgmodellen har sitt ursprung i förstudien Grön Landsbygdsintegration, finansierad av Leader Linné Småland och Jordbruksverket. Förstudien pågick från september 2016 till maj 2017. I den kopplades tankarna kring en modell som kunde se till hela människan vid etablering samman.

Kombinationen forskning, uttalade behov och möjligt utförande i Tolg fogades samman till det som blev just Tolgmodellen. Men, förstås började det egentligen innan själva förstudien tog fart. I den här delen av handboken får du läsa om hur idéfröet blev till en modell, du får inblick i hur forskningen präglat hälsoträdgården, och du får en inblick i hur Annika på Leader Linné Småland såhär ett par år senare tänker om både förstudien och vad den ledde till.