Pilotprojektet Grön landsbygdsintegration pågick i två år, från september 2017 till september 2019. Projektplanen baserades helt på den förstudie som avslutades i maj 2017.

Genomförandet finansierades av Arbetsförmedlingen i Växjö och det är inom detta som två pilotomgångar av Tolgmodellen har utförts i byn Tolg. I den här delen av handboken kan du läsa projektplanen, men även om upptäckter, justeringar och utmaningar under genomförandet.