Målgruppsanpassad information

Vid genomförande av Tolgmodellen är det förstås centralt att hitta deltagare till varje omgång. För att nå ut med vad Tolgmodellen är till rätt personer, rekommenderar vi att skapa målgruppsanpassad information. Här kommer exempel på vad vi gjort:

 1. Informationsblad till handläggare
  Kort och enkelt informationsblad som riktar sig till de som arbetar med att hitta deltagare till Tolgmodellen. Du hittar vårt blad om du klickar här.
 2. Enkel informationsfilm riktad till möjliga deltagare
  Kort rörlig information på lätt svenska med miljöbilder för att möjliga deltagare ska förstå vad Tolgmodellen är. Den visades av handläggarna för möjliga deltagare vid personliga möten. Du hittar vår informationsfilm om du klickar här.
 3. Studiebesök på plats i Tolg
  Någon månad innan start bjöd vi in till studiebesök där både handläggare och intresserade deltagare var välkomna. Vi berättade på plats vad man gör i Tolgmodellen och man fick besöka flera platser samt träffa flera handledare. I efterhand kan vi se att detta var en stark framgångsfaktor för att få deltagare som verkligen tillhörde den målgrupp som har stor nytta av Tolgmodellen.

Vi ser många möjligheter till att adaptera Tolgmodellen i olika sammanhang, där hela människan bör vara i fokus. Här kommer några exempel. Du har säkert fler!

Exempel på möjliga målgrupper

 • Kombinationsmålgrupp: Personer som står långt från arbetsmarknaden, såväl svenskfödda som nyanlända.
 • Asylsökande
 • Personer som varit långtidssjukskrivna och vill byta inriktning i yrkeslivet.
 • Personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa som vill stabilisera sin plattform.
 • Utrikesfödda kvinnor
 • Ungdomar som har svårt att klara målen i skolan.
 • Nyanlända (likt pilotomgångarna i Tolg)

Miljöer som Tolgmodellen skulle kunna utföras i

 • Landsbygd (likt Tolg eller med än längre avstånd till tätort)
 • Stadsmiljö
 • I företagsregi på ett större företag som en del av kompetensförsörjning.

Skribent: Ingela Eriksson