Utslussning

För att ta tillvara den kartläggning som sker för varje individ finns en utslussningsfunktion. Den innebär att varje deltagare  har en personlig utslussare som hen lärt känna under Tolgmodellen, ofta är det en av handledarna. Beroende på person kan naturligtvis utslussningen se olika ut, men gemensamt är att utslussaren och deltagaren arbetar för att komma vidare till nästa lämpligt steg efter det att Tolgmodellen är avslutad.

Utslussningen påbörjas i slutskedet av Tolgmodellen. Det gör att deltagarna aktivt påbörjar arbetet med att hitta sin väg framåt innan de tio veckorna är slut. Det gör också att övergången från en aktivitet till en annan ofta går snabbare än utan en utslussarfunktion. 


Exempel på utslussningsaktiviteter kan vara:

  • Trepartsamtal mellan deltagare, handläggare och utslussare
  • Besök på möjlig praktikplats
  • Utslussaren ringer personer i sitt nätverk för att hitta möjlig och lämplig praktik/arbete efter Tolgmodellen.
  • Stöd i digitala verktyg för att söka möjliga jobb eller utbildningar.
  • Utslussaren kan stå som referens när deltagaren i framtiden söker jobb.

 

Utslussningen pågår en tid efter Tolgmodellen är slut, hur länge varierar från individ till individ. Antalet timmar som utslussaren är anställd är förutbestämda, dock anpassas alltså tidsramen efter deltagarens behov.

 

 

Skribent: Ingela Eriksson