Forskning visar att återhämtning genom vistelse i naturen är positivt för hälsan. I Tolgmodellen har deltagarna därför schemalagd tid i en hälsoträdgård. I trädgården har det givits utrymme för samtal i grupp, egen tid och trädgårdsrelaterade aktiviteter.

Två eftermiddagar i veckan kommer deltagargruppen till hälsoträdgården. Då är det fokus på vila och återhämtning, inte på prestation. Trädgården är analyserad utifrån forskning inom trädgårdsterapi och det är utifrån den analysen som vi format våra eftermiddagar. Självklart utgår vi från hur platsen ser ut och har anpassat verksamheten efter den.

Upplägg för eftermiddagarna
Vi har samma grundupplägg för alla eftermiddagarna, det visar forskning är bra och det har vi också under tiden vi arbetat med modellen upptäckt blir tryggt för deltagarna. Såhär ser vårt flöde ut för en eftermiddag i trädgården:

  1. Välkomnande och samling, oftast vid uteköket. Kort samtal om ditt och datt.
  2. En och en går deltagarna en runda i trädgården, övriga sitter kvar och diskuterar allt från vad man gjort tidigare under dagen, till saker man undrar över, till livserfarenheter… Om någon behöver be, går hen ifrån en stund och gör det.
  3. När varje deltagare kommer tillbaka från sin trädgårdsvandring, hälsas den såhär: “Välkommen! Vad såg du i trädgården idag?
    Gruppen lyssnar på svaret och ställer följdfrågor. När deltagaren meddelar att hen berättat allt man vill, är det dags för nästa person att göra sin promenad i trädgården och sedan berätta vad hen såg. Alla deltagare går alltid en enskild runda i trädgården, oavsett väder.
  4. Aktivitet: Nu är det dags för dagens aktivitet. Vad vi gör beror på säsong och deltagargrupp. Vi har beskurit äppelträd, promenerat i skogen, byggt snölyktor, räfsat löv, sått frön, tecknat, mediterat, byggt och målat fågelholkar, lagat äppelpaj, med mera, med mera. Det brukar bli många skratt och fina samtal under aktiviteten.
  5. Fika och samtal: Efter dagens aktivitet dricker vi en kopp kaffe/te och samtalar om allt mellan himmel och jord. Ofta pratar vi om vad som kommer att hända nästa dag, vem de ska träffa och vad de ska göra då. Därefter är det dags att säga tack för idag.

Plats och individanpassning
Tolgmodellens hälsoträdgård har i pilotomgångarna varit en privatägd trädgård, där viss verksamhet inom återhämtning och rekreation pågått tidigare. Det kan definieras som en helande trädgård, där sammankopplingen med naturen är påtaglig.

I trädgården är vi alltid två personer som arbetar. En har huvudansvar för aktiviteten, den andra för själva trädgården. I den här typen av miljö, kan saker komma upp till ytan hos individen och extra samtalsstöd behövas. Eftersom vi är två personal, finns det alltid möjlighet för någon deltagare att samtala enskilt. Det behövs då och då, men generellt så brukar gruppen vara mycket öppen och trivas med att vara och diskutera tillsammans.

Att poängtera är att nivån av deltagande är styrt av varje individ. Man väljer själv om man vill vara med i aktiviteten, man väljer själv om man vill vara aktiv i samtal eller mest lyssna. Generellt brukar vi försöka styra samtalen så att alla deltagare får komma till tals varje gång, och vi försöker att alltid framhäva vikten av att ta sin stund i trädgården – om än en kort liten promenad. Det brukar gå bra, våra deltagare är nyfikna och måna om att både diskutera och delta i det som är förberett. Ibland kan det behöva göras vissa fysiska anpassningar i aktiviteterna för några deltagare, men det är sällan svårt att ordna. Aktiviteterna i hälsoträdgården är generellt lugna, återhämtande och fokuserar på de behov som är aktuella för gruppen.

Tiden i trädgården är en hälsofrämjande del av Tolgmodellen, men ska inte ses som rehabiliterande. Deltagarna är inte sjukskrivna, utan kraft och ork finns att utföra aktiviteter. Hälsoträdgården kan däremot anses vara en förebyggande åtgärd, för att få möjlighet att landa, bli sedd och må bra. Trädgården och naturen blir kittet och utgångspunkten att forma eftermiddagarna kring. Viktigt blir mötet inom och mellan människorna.